Talent van iedere student

Header studenten

Samen met onze partners dagen wij studenten uit hun talenten en mogelijkheden te ontdekken en zich te ontwikkelen tot mensen die weten wie ze zijn, tot goede vakmensen en tot betekenisvolle deelnemers aan onze democratische samenleving.

Wij bieden lang- en kortdurende leertrajecten voor iedereen die zich wil ontwikkelen: leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs en andere potentiële studenten, werkenden en (nog) niet-werkenden.

Studenten krijgen de ruimte zelf hun persoonlijke, professionele en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en tempo te bepalen. Wij bieden hen flexibele leerroutes en passende begeleiding bij het maken van keuzes en het zetten van stappen in hun persoonlijke leerproces.

Wij bieden studenten uitdagende leer- en werkomgevingen op maat. Leeromgevingen die contextrijk en realistisch zijn en een ondernemende, nieuwsgierige en onderzoekende houding stimuleren. Technologische en digitale mogelijkheden worden optimaal benut.

Samen met onze studenten en partners vormen wij een inclusieve en uitdagende leer- en werkgemeenschap.

Wij stimuleren de ontwikkeling van ondernemerschap en algemene vaardigheden, zoals reflecteren, analytisch en conceptueel denken, lef, onderzoeken en experimenteren.

Wij zetten ons ervoor in dat alle studenten een stage of leerbaan krijgen met uitstekende begeleiding en randvoorwaarden en hechten aan gelijke kansen van alle studenten bij het toekennen van stageplaatsen.

Wij investeren in vitaliteit en in ontmoeting en verbinding, omdat dit belangrijk is voor het welzijn van onze studenten en medewerkers. Alumni horen er ook bij: we houden contact en zetten hen graag in als ervaringsdeskundigen en ambassadeurs van het mbo.

Middel 2 2x
Laden...

Alfa-college

Onze strategische koers, 2023 en verder

Deze 3D experience is het best te bekijken in een moderne browser op een snelle smartphone of computer.

Swipe met je muis of vinger om de 3D wereld rond te draaien.

Je kan navigeren door op objecten te klikken in de 3D omgeving.

Start