Samen vinden we het uit

Onze essentie

Samen met onze studenten en partners vormen wij een waardengedreven leer- en werkgemeenschap, waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Dit geven wij vorm in uitdagende en zoveel mogelijk realistische leeromgevingen.

Wij creëren kansrijke en passende leer- en ontwikkelarrangementen, waar wij studenten, werkenden, werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitdagen zich te ontwikkelen tot nieuwsgierige, maatschappelijke betekenisvolle en vitale (vak-)mensen. Professionals die werken met lef en plezier en die trots zijn op wie zij zijn. Vakmensen die klaar zijn voor de toekomst.

Samen vinden we het uit.

Talent Regio Wereld

Onze koers

Onze koers vatten we samen in drie koersuitspraken. Deze koersuitspraken vormen het richtinggevende kader op basis waarvan wij onze strategische speerpunten en doelstellingen voor de komende jaren bepalen.

Onze waarden

Wij werken vanuit de volgende waarden:


Icoon Vertrouwen rgb

Wij geven studenten en medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen. Wij zijn duidelijk over onze verwachtingen; het belang van de student staat voorop. Wij zijn betrouwbaar in ons gedrag: wat wij zeggen en wat wij doen is met elkaar in overeenstemming.

Icoon Verbinden rgb

Wij hebben plezier in duurzaam samenwerken. Wij waarderen én benutten verschillen tussen mensen. Wij werken samen om de wereld te verbeteren, onze regio te versterken en de maatschappelijke kansen voor onze studenten continu te vergroten.

Icoon Ondernemen rgb

Wij zijn resultaatgericht: wij zien en wij doen wat nodig is. Wij tonen lef. Wij zijn proactief en wij denken in kansen en oplossingen. Wij zijn nieuwsgierig en hebben een onderzoekende houding. Wij leren en wij verbeteren onszelf continu.

Laden...

Alfa-college

Onze strategische koers, 2023 en verder

Deze 3D experience is het best te bekijken in een moderne browser op een snelle smartphone of computer.

Swipe met je muis of vinger om de 3D wereld rond te draaien.

Je kan navigeren door op objecten te klikken in de 3D omgeving.

Start