Betere wereld

Header beterewereld

Wij willen de aarde in een betere staat overdragen aan volgende generaties, zodat zij een gezond, veilig en gelukkig leven kunnen opbouwen. De duurzame ontwikkeldoelen van de VN vormen onze leidraad. Deze roepen op tot actie om wereldwijd welzijn te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. 

Onze studenten leren wij om de omslag naar een duurzame samenleving vorm te kunnen geven. Daarom besteden wij in alle opleidingen aandacht aan circulariteit, duurzaamheid, vitaliteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit. Wij maken onze studenten steeds ervan bewust wat zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. 

Ook in onze eigen bedrijfsvoering voelen wij ons verantwoordelijk voor hoe wij als organisatie zélf met de wereld omgaan. Daarbij leggen wij de lat steeds een beetje hoger.

Wij streven naar diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid voor iedereen die bij ons leert en werkt en bieden een leer- en werkklimaat waarin ieder zich prettig en gewaardeerd voelt en alle studenten gelijke kansen krijgen. Voor studenten in een kwetsbare positie hebben we extra aandacht, daarbij richten wij ons op álle studenten op alle niveaus.

Ons streven naar een inclusieve samenleving is ook onze drijfveer om educatie- en inburgeringstrajecten te blijven uitvoeren. Samen willen wij de laaggeletterheid terugdringen, de afstand voor kwetsbare groepen tot de arbeidsmarkt verkleinen en streven wij ernaar dat iedereen toegang heeft tot de digital society (‘digitale inclusie’).

Rechtuit het hart bouwen wij samen met onze studenten en partners vanuit de praktijk aan de toekomst. Samen vinden wij het uit.

Wereld
Laden...

Alfa-college

Onze strategische koers, 2023 en verder

Deze 3D experience is het best te bekijken in een moderne browser op een snelle smartphone of computer.

Swipe met je muis of vinger om de 3D wereld rond te draaien.

Je kan navigeren door op objecten te klikken in de 3D omgeving.

Start